Pro RD, byty, kanceláře, haly…

Moderní topný systém vyvinutý pro dnešní potřeby komfortního bydlení nahrazuje starší způsoby vytápění radiátory. Infratopení stejně jako kachlová kamna primárně ohřívají stěny, strop, podlahu a ostatní předměty.

Povrchová teplota povrchů je vyšší nebo podobná jako je teplota vzduchu a od těchto předmětů se až sekundárně ohřívá vzduch v prostoru který měříme na termostatech a udržujeme v prostoru na požadovanou teplotu s minimálním rozdílem teplot v desetinách °C.

Zabraňuje se kondenzaci vody a vzniku plísní. Zdivo je suché a snižují se náklady na vytápění.

Sálavé infrapanely Heatwell

Sálavé infrapanely Heatwell vyhřívají místnosti prakticky bez ztráty a využívají všech výhod sálavého vytápění. Teplo vzniká přímo v místě potřeby a použitá přesná regulace přesně reguluje aktuální požadavky na teplo. Infrapanely dosahují nejrovnoměrnějšího ohřátí všech povrchů v místnosti čímž klesá tepelná ztráta prostoru. Suché zdivo má lepší tepelně-izolační vlastnosti a snižuje spotřebu vytápění.

Infrapanely sálavým způsobem jako kachlová kamna dosahují nejvyrovnanější teplotní křivky při vypnutí a zapnutí vytápění a v praxi tak narozdíl od radiátorů či podlahového vytápění nepoznáte oklamžiky vypínání a zapínání systémů jak vlivem termostatu tak i přímotopné sazbny D57d. Infrapanely tak přináší nejvyšší míru tepelného komfortu ze všech běžných systémů vytápění.

Bežné konvekční plynové nebo elektrické vytápění ohřívá radiátory nebo podlahovým topením vzduch od kterého se sekundárně ohřívají povrchy v místnosti a pouze malá část tepla spadá do sálavého spektra. Sálavé teplo výrazně zlepšuje subjektivní pocit tepelné pohody.

Při použití konvekčních otopných těles pod okny navíc ztrácíte cenné teplo tepelnou ztrátou oken a ohřevem vnějších zdi bezprostředně za radiátorem. Teplý vzduch se hromadí u stropu a nastává pocit studených nohou. Vzniklý teplotní rozdíl zhoršuje tepelnou pohodu a rostou náklady na vytápění a cirkulující vzduch zvyšuje prašnost v prostoru.

Běžné konvenční vytápění

Podlahové topení

Topné kabely, folie, teplovodní trubky fungující na identickém principu primárně ohřívají podlahu od které se ohřívá vzduch.

Navzdory některým prodejcům, zejména korejských a čínských topných folií, podlahové topení NESÁLÁ její sálavý výkon je minimální a tvoří cca 5-10% celkového přenosu tepla do prostoru. Sálavý výkon roste exponenciálně s teplotou a rozdíl ve vysálaném výkonu podlahového topení (cca 25 °C ) a infrapanelů ( cca 95 °C) je více jak pětinásobný. Na tepelnou pohodu tedy pouze působí teplo od podlahy, kdy máte nohy v teple, ale stěny a vybavení místnosti je vždy chladnější než vzduchVzduch intenzivně cirkuluje v prostoru což negativně ovlivňuje tepelnou pohodu. Teplý vzduch a chladnější stěny dávají za vznik snížení vlhkosti vzduchu který kondenzuje ve stěnách a zhoršuje se pocit příjemného dýchání v místnosti. Současně má zdroj tepla – podlaha – vysokou tepelnou setrvačnost a reaguje s velkým zpožděním na požadavky regulace a externí zdroje tepla jako oslunění místnosti nebo ostatní elektrospotřebiče.

Menší závislost na cenách energií a jejich dodávkách infrapanely představují účinný a efektivný zdroj vytápění s minimálními náklady na vytápění. Růst cen energií je pro účinný topný systém méně citelným nárůstem nákladů na vytápění. Pro další snížení spotřeby je možné využít obnovitelné zdroje energií – fotovoltaické panely nebo jiné obnovitelné zdroje tepla. Při výpadku elektřiny lze část topného systému zprovoznit také například na externí generátor, což v případě výpadku dodávek plynu nelze.

BEZPLATNÝ NÁVRH
Úsporné vytápění

Infrapanely Heatwell dokáží v řadě případů uspořit až 50% nákladů za vytápění. Nízké provozní náklady Vám zajišťují ve spotřebě energie rychlou návratnost vložené investice. do budoucna s minimálními servisními náklady.

Žádný komín,ani plyn a tím ani revize revize a poplatky s nímí spojené.

Nízké pořizovací náklady dosahují cca 70% plynového vytápění a provozní náklady pro celou domácnost i díky sazbě D57d jsou navíc nižší až o 30%. V porovnání s TČ jsou zpravidla pořizovací náklady nižší o 50-70% při účinnosti nižší o cca 10%,což u novostaveb činí 2-3 000 Kč /rok. Investujte rozdílovou částku do vyšší míry zateplení, fotovoltaiky, solárního ohřevu vody, rekuperace atp.., a snížíte náklady pro domácnost o desítky procent!

Decentralizovaný zdroj tepla

Infrapanely dodávajíteplo pouze v místě kde je třeba a pouze v době kdy je potřeba. Pro vytopění pouze části domu/bytu nemusíte ohřívat jako o konvenčního vytápění celou oběhovou soustavu, ale pouze odpovídající infrapanel v dané místnosti.

Ztráty tepla vedením v rozvodech teplé vody jsou minimální a vytopením pouze části domu například na začátku a konti topné sezony lze snížit náklady o několik procent.

Nízká sazba D57d za elektřinu pro celou domácnost

Ztráty tepla vedením v rozvodech jsou tak nulové a vytopením pouze části domu například na začátku a konci topné sezony lze snížit náklady o několik procent.

Pokud využíváte infrapanely Heatwell jako hlavní zdroj vytápění, zajišťujeme změnu tarifu elektrické energie D02 na D57d (20 hodin denně levný proud) nejen pro vlastní vytápění, ale pro celou domácnost. Tím lze snížíte náklady na provoz všech elektrických spotřebičů až o 40%.

VHODNÉ PRO ALERGIKY

VYSOUŠÍ ZDIVO a zabrańuje tvorbě plísní. Vysušením má zdivo lepší izoleční vlastnosti a tím vnikají další úspory. Dále je příjemnější – lepší POCITOVÁ TEPLOTA, vytápíte na menší komfortní teplotu. Je VHODNÉ PRO ALERGIKY – nevíří prach a nevysouší vzduch i šetří tím vaše sliznice. Infratopení přispívá k zlepžení stavu pohybového ústrojí a používá se i v inkubátorech pro novorozence.

Tepelná pohoda

Tepelný komfort je to co očekáváme od každého způsobu vytápění. Jednotlivé způsoby vytápění se ale v tepelném komfortu zásadně liší. Sálavé vytápění zvítězilo v nezávislých testech měření tepelné pohody před všemi běžnými způsoby vytápění.

Důvodem je sálavý způsob přenosu tepla do prostoru. Místnost je rovnomerně prohřívána včetně podlahy, stěn i stropů s minimální konvekcí vzduchu. Tepelná setrvačnost stavby je prodloužena a teplota v místnosti kolísá pouze v jednotkách desetin stupně celsia (dle regulace a vašich požadavků).

Regulace infrapanelů

Každá místnost má svou vlastní regulaci. Lze využít většinu běžně dostupných termostatů různých výrobců. Lze využít i moderní termostaty s centrálním ovládáním domu přes PC či internet. Více o termostatech a regulaci infratopení vám sdělíme při osobní konzultaci.